четвъртък, 19 май 2016 г.

Г.Г.

Сгрешено четене
She walks in beauty like the Knife *
Георги Господинов по Байрон
Тя иде като нож красива
Във нощ под лунен небосвод
Лъчи и сенки се преливат,
Стомана, прах и въглерод,
Графит и диамант проблясват в сиво,
Тя не върви, тя реже в ход.
Да влюбва е дошла и да убива
Като луна студена, остра като стих,
След нея няма мъртви, няма живи,
Тя иде като нож красива,
Тя иде като нож красива,
Как искам аз да съм убит.
* Byron "She walks in beauty like the night"
 "Тя иде като нощ красива"

Няма коментари:

Публикуване на коментар